Dit delen met je vrienden

Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van standruimte aan bestaande en nieuwe klanten en alle daarvan afgeleide spin-offs zoals de side-events, website etc. Het acquisitie traject bestaat uit after sales, herboekingen en actief nieuwe accounts benaderen door middel van mailingen, telefonische acquisitie en het bezoeken van- en het voeren van verkoopgesprekken met bestaande en/of potentiële accounts.

• Je onderhoudt commerciële relaties met zowel nieuwe als bestaande deelnemers en met strategische partners en sponsoren.
• Je denkt actief met exposanten mee met als doel een zo hoog mogelijk rendement te behalen uit zijn/haar beursdeelname. Hiertoe kom je met eigen, creatieve ideeën en doe je concrete      voorstellen.
• Je bent betrokken bij het opstellen van salesplannen en het behalen van de gestelde targets.
• Je levert als teamplayer een actieve bijdrage om het beursconcept commercieel te innoveren en uit te bouwen.
• Je zorgt voor de samenstelling en het updaten van verkoopcorrespondentie en beheren van de database.
• Je voert zorgvuldige administratie, communicatie en opvolging richting klanten.

More >>