Dit delen met je vrienden

Het vierjarige project ‘Van Gogh verbindt’ heeft als doel om via onderzoek en toegepaste programma’s jonge Amsterdammers van 18 tot 30 jaar van Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse afkomst, structureel aan het museum te binden. We willen niet alleen vóór, maar vooral mét de doelgroep werken. In de rol van Programmamanager initieer, ontwikkel en implementeer je specifieke programma’s met als doel Vincent van Gogh, zijn leven en werk doelgroepgericht toegankelijk te maken. Je staat midden in de maatschappij, analyseert belangrijke trends en onderzoekt hoe je hierop het beste kunt inspelen bij de programmering. Je coördineert de programmaplanning en begroting. In deze rol kun je sparren met de Programmamanager jonge Amsterdammers. Daarnaast werk je vanuit het project nauw samen met de Educatoren en andere Programmamanagers en de afdelingen Marketing, Bezoekersservice en HR.

More >>