Dit delen met je vrienden

Het project “Prentenkabinet online” heeft als doel het inhalen van achterstanden op het gebied van registratie en digitalisering van de collectie van het Rijksprentenkabinet. Daarnaast wil het museum met dit project de collectie prenten, tekeningen en foto’s toegankelijker maken voor een groot publiek. Na registratie worden de collecties gedigitaliseerd en via de website Rijksstudio digitaal beschikbaar gesteld. Bij de fotografie van de collectie van het Rijksprentenkabinet wordt gefotografeerd volgens de richtlijnen van Metamorfoze. De standplaats is Amsterdam.

De werkzaamheden zijn:

  • fotograferen van prenten, foto’s en tekeningen volgens vooraf overeengekomen standaard(en);
  • up-to-date blijven met de ontwikkelingen binnen het vakgebied;
  • signaleren wanneer apparatuur en/of hulpmiddelen aan vervanging of uitbreiding toe zijn

More >>