Dit delen met je vrienden

Het Hoofd Communicatie is verantwoordelijk voor het (verder) ontwikkelen van een strategische visie op de externe positionering van het Commissariaat voor de Media en voor het voeren van regie op de communicatie over activiteiten en besluiten van het Commissariaat.  In het bijzonder gaat het daarbij om de dossiers die bij het Commissariaat in behandeling zijn en in de actualiteit een rol spelen. Tevens is het Hoofd de communicatieadviseur van het College en neemt deel aan de wekelijkse collegevergaderingen. Het Hoofd Communicatie is ook belast met de aansturing van uitvoerende werkzaamheden van de stafafdeling Communicatie binnen het Commissariaat. More >>