Dit delen met je vrienden

logo_CM-logo-zwart

Je bent het eerste aanspreekpunt voor publieksmedewerkers en Assistent Coördinator Winkels. Je stelt roosters op en draagt zorg voor voldoende bezetting in de winkels. Je geeft functioneel leiding aan een team van medewerkers en vrijwilligers. Je zorgt voor goede werkoverdracht naar je assistent en naar de medewerkers. Voor de medewerkers organiseer je teamoverleg en daarnaast woon je werkoverleggen en ander museumbijeenkomsten bij. Verder houd je ontwikkelingen bij op het vakgebied door het bezoeken van studiedagen, lezen van vakliteratuur enz. Ook anticipeer je op nieuwe ontwikkelingen en beleidsvoornemens binnen het museum. More >>